Us informem que, segons l’Ordre Ministerial ESS/485/2013 (BOE 28 de març de 2013), està previst que ens els propers mesos es posi en marxa la fase d’obligatorietat de recepció telemàtica de Notificacions electròniques per part de tots els treballadors Autònoms i treballadors per compte propi.