Les Societats Civils privades, com els hi afecta la Reforma Fiscal del 2015

Des de que es va posar en marxa La reforma fiscal del 2015, que modifica els  Impostos sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre Societats, es va anunciar que les societats civils privades, passarien a tributar per l´Impost de Societats, a partir de l’1 de gener de 2016. Aquest fet, tal i com hem anat comentant en articles i conferències anteriors, ha provocat durant aquest últim any diverses opinions d’experts, així com també diverses consultes a la Direcció General de Tributs, alhora que ha forçat als socis d’aquestes societats civils a plantejar-se la necessitat de dissoldre-les, o si més no, de transformar-les en alguna altra figura de societat mercantil, com pot se una societat limitada o inclús també una societat cooperativa.

….article-coec-les-societats-civils-privades-marc-2016.pdf