OBLIGACIONS TRIBUTARIES DE LES CLÍNIQUES DENTALS

En aquest article volem recordar, quines són les obligacions tributàries de tot professional de l’odontologia que sigui titular d’una clínica dental. Les clíniques dentals, com succeeix en totes les activitats empresarials i professionals, tenen d’una banda l’obligació de tributar (pagar impostos) i d’altra de complir amb una sèrie d’obligacions de caràcter formal. Algunes d’aquestes obligacions formals, són les que tractarem i desenvoluparem en aquest article, doncs ens trobem que el professional no sempre és conscient de la importància que tenen.

article-coec-les-obligacions-formals-dels-professionals-desembre-2016