La Fiscalitat dels professionals que operen a través de societats mercantils

En el passat article vàrem parlar de les formes d’operar més habituals dins de l’odonto-estomatologia i en aquest article volem centrar-nos en la fiscalitat dels professionals que operen a través d’una societat mercantil, és a dir quan aquests operen i presten els seus serveis a través d’una societat.

article-coec-professionals-que-operen-a-traves-de-societats-mercantils-setembre-2016