Formes d’operar en la professió: empresari individual o societat mercantil?

Aquesta és una pregunta que sovint es formulen nombrosos professionals de l’odontologia, tant aquells que s’inicien en l’activitat com aquells que després d’un temps de professió es plantegen si estan operant, des d’un punt de vista fiscal, de la manera més beneficiosa possible per a la seva economia. Doncs bé, cal dir que la resposta no és tan senzilla com podria semblar a primer cop d’ull i dependrà sempre de cada cas particular.

Formes d’organització en la odonto-estomatologia.

Les formes d’operar més habituals en la professió són les següents:

  • Com a persona física o empresari individual
  • Com a societat civil professional (SCP) amb els estatuts degudament adaptats a la llei de societat professionals
  • Com a societat mercantil (SL)

article-coec-formes-doperar-en-la-professio-juny-2016