AGS SERVEI COEC

Conscients de que el col·lectiu de professionals de la odontoestomatologia necessita un tipus d’assessorament que s’ajusti amb rigor a la seva activitat i problemàtica, des de fa més de 30 anys estem oferint uns serveis d’assessorament i gestió molt especialitzats i enfocats en exclusiva a les necessitats d’aquest col·lectiu professional.

Gràcies a les noves tecnologies de comunicació, els nostres serveis els estenem a tot l’àmbit territorial d’influència del Col·legi.

Mitjançant aquesta pàgina web pretenem crear un vincle dinàmic i efectiu de relació interactiva amb tots els col·legiats, tant per informar i atendre consultes com per gestionar amb més facilitat les obligacions laborals, comptables i fiscals dels nostres clients.

NOTÍCIES

11/04/2017

NOVETATS EN LES CLÀUSULES SÒL I NOVA DEDUCCIÓ FISCAL EN L’IRPF

En aquest article ens agradaria parlar de dos temes que estan d’actualitat i dels quals probablement se’n continuï parlant en els propers mesos. D’Una banda

27/03/2017

EMPRESARI INDIVIDUAL O SOCIETAT MERCANTIL. FORMES D’OPERAR EN LA PROFESSIÓ.

Formes d’operar en la professió: empresari individual o societat mercantil? Aquesta és una pregunta que sovint es formulen nombrosos professionals de l’odontologia, tant aquells que

27/03/2017

LA FISCALITAT DELS PROFESSIONALS QUE OPEREN A TRAVES DE SOCIETATS MERCANTILS

La Fiscalitat dels professionals que operen a través de societats mercantils En el passat article vàrem parlar de les formes d’operar més habituals dins de